OKUL ÖNCESI DÖNEMDE KODLAMA EĞITIMININ FAYDALARI NELER?

Erken yaşta kodlama eğitimi almaya başlayan çocuklar;

1 – Zihinsel gelişim ; Problemin algılanması, çözüm yollarının belirlenmesi, çözüme giden yolu deneme yanılma yöntemiyle tecrübe edebilme imkanı, sonucu görerek hatayı tespit edebilme yetisi kazandırır. Yüksek konsantrasyon ve odaklanma gerektiren bu aktiviteler zihinsel gelişimini olumlu yönde etkiler.

2 – Problem çözme becerisi ; Çocuğun problemi algılamasından hemen sonra çözüm yolları aramasını sağlar, probleme değil çözüme odaklanan çocuk, çözüme giden en kısa ve en verimli yolu keşfetme yetisi kazanır.

3 – İşlerin planlanması ; Algoritma kavramıyla tanışan çocuk, işlem adımlarının, işlem sıralamasının önemini keşfeder ve planlama konusunda önemli ölçüde gelişim gösterir. Yapacağı günlük işlerin önemini, sıralamasını, planlamasını yapabilme yetisi kazanır. Çocuğun planlı ve düzenli bir birey olarak yetişmesine katkıda bulunur.

4 – Durumlar arası ilişki kurma ; Yaptığı bir davranışın sonucunu tahmin edebilme, sebep sonuç ilişkisi kurabilme.

5 – Yeni fikirler üretme ; Çocuk , kurduğu basit algoritmalar, çözüme ulaştırdığı problemler sonucunda, hedefe ulaşmanın hazzı ve özgüvenini yaşar, yeni fikirler üretme konusunda hevesi artar ve daha istekli hale gelir.

Hayatın her alanında faydalı olacak tüm bu kazanımlar, çocuklarımıza hem bugünün hem de yarının mesleklerini yapmak için gerekli olan birçok beceriyi geliştirme olanağı da sunar.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir